Podstawy życia w “Biologii na czasie 1. Zakres rozszerzony”

Etapy nauki biologii

Biologia w szkole ponadpodstawowej jest podzielona na cztery etapy. W klasie pierwszej mowa jest o podstawach życia na Ziemi, w drugiej uczniowie poznają ogrom form życia: od wirusów do ssaków. W trzeciej klasie natomiast mowa jest o człowieku jako najbardziej skomplikowanym zwierzęciu w przyrodzie, a w klasie czwartej podstawa programowa przewiduje nauczanie kwestii związanych z genetyką, ewolucją, ekologią i ochroną przyrody. Właśnie tak zbudowane są podręczniki Nowej Ery, której “Biologia na czasie 1” jest pierwszą odsłoną.

Biologia w klasie pierwszej

Nauka biologii opiera się na trzech filarach: obserwacji świata (działanie badawcze służące przyglądaniu się różnym formom życia), jego doświadczeniu (badanie wpływów, które działają na organizmy i procesy) I analizie (zakończoną wnioskiem). 

Obserwacja najmniejszych organizmów w świecie natury odbywa się przy użyciu sprzętu naukowego, czyli mikroskopu. A zatem pierwsza część podręcznika pomaga uczniom zrozumieć, jak trzeba używać sprzętu mikroskopowego. Jest to absolutna podstawa do późniejszej analizy mikroskopijnych bytów, których nie dostrzegamy gołym okiem, a były absolutnie niezbędne do zaistnienia życia na naszej planecie.

W drugim rozdziale zatem mowa jest o sacharydach, lipidach, białkach i kwasach nukleinowych – są to chemiczne podstawy życia, ponieważ nie tylko chemia, ale i fizyka razem badają wszelkie elementy rzeczywistości. 

Rozdział trzeci jest poświęcony komórce, jej budowie i funkcjonowaniu. W podręczniku przedstawione są podstawowe procesy, którym ulegają komórki, czyli między innymi mejozie i mitozie. 

Ostatnia część to zapoznanie uczniów z metabolizmem, czyli procesem, dzięki któremu wszystkie formy życia gromadzą energię do funkcjonowania. Podstawa programowa w trybie rozszerzonym przedstawia tematy związane z enzymami, fotosyntezą, chemosyntezą, oddychaniem komórkowym i tlenowym, a także z procesami, w których organizm uzyskuje energię beztlenowo. 

Zapewnione doskonałe przygotowanie na maturę

Podręcznik jest zaopatrzony w podsumowania po każdym rozdziale oraz zadania, które pomogą uczniom w zrozumieniu materiału na podstawie podstawy programowej. Szerokie grono redakcyjne pod przewodnictwem Magdaleny Bujnowskiej i Agnieszki Krotke zaopatrzyło podręcznik w wiele ciekawych ilustracji i dodatkowych pomocy naukowych.

 

About the Author

You may also like these